Усилитель «UNI 30» (30 Вт/4 Ом)

Усилитель работает в классе АВ. Напряжение питания ±24 В, при таком значении обеспечивается выходная мощность в 30 Вт/4 Ом. Подходящий трансформатор для данного усилителя должен иметь напряжение вторичных обмоток 2х18 В/2 А. При использовании трансформатора с напряжением вторичных обмоток в 2х15,5 В мощность составит около 25 Вт/4 Ом. Усилитель подключения к питающему напряжению через защитные резисторы мощности (в моем случае 10 Ом/25 Вт). Все варианты имеют печатную плату размером 90х80 мм. Цена модуля составляет всего €4,5.

Здесь можно скачать электрические и монтажные схемы всех трех вариантов исполнения, а так же печатные платы к ним.

tranzS_026 ldsound.info (1) tranzS_026 ldsound.info (2) tranzS_026 ldsound.info (3)

Описание работы схемы варианта А:

Конденсатор C1 препятствует проникновению постоянного напряжения. Конденсатор С2 и резистор R1 образуют фильтр нижних частот, который подавляет частоты выше 220 кГц (улучшение устойчивости усилителя). Значение резистора R2 определяет входное сопротивление, которое в данном случае составляет 47 кОм. Транзисторы T1A и T1B образуют дифференциальный усилитель. Транзистор Т2 – источник питания для дифференциального усилителя. Сила тока, протекающего через транзисторы T1A и T1B, составляет 1,25 мА. Рабочая точка устанавливается на 10 мА резистором R8. Для регулирования тока смещения силовых транзисторов Т7, Т8 используются диоды D2 и D3 которые закрепляются на радиаторе.

Если все в порядке, то горит индикатор D1. Во время настройки, вход усилителя нужно закоротить на землю, а выход оставить свободным. После этого подключить усилитель к источнику питания через резисторы 10 Ом/25 Вт. Они защитят полупроводниковые приборы от пробоя в случае ошибок в монтаже. Измерьте размер постоянного напряжения (смещения постоянного тока) на выходе усилителя. Постоянное напряжение на выходе от 5 до 20 мВ считается приемлемым. Если постоянное смещение выше, подберите резистор R4 (680 Ом – 2,2 к Ом). Затем измерьте падение напряжения на защитном резисторе 10 Ом/25 Вт. Если оно около 300 мВ,то усилитель можно подключить непосредственно к источнику питания.

tranzS_026 ldsound.info (5) tranzS_026 ldsound.info (3)

Описание работы схемы варианта А (на словацком):

Variant A: Schéma zosilňovača je až na použité koncové tranzistory rovnakej vodivosti totožná so zapojením zosilňovača UNI 50. Aby bola konštrukcia zosilňovača čo najjednoduchšia, vynechal som obvod protiskratovej ochrany – „zvárači“ si budú musieť dať väčší pozor pri pripojovaní záťaže. Zosilňovač pracuje v triede B, takže neobsahuje žiaden nastavovací prvok v obvode regulácie (stabilizácie) kľudového prúdu. Na vstupný konektor zosilňovača sa privádza nízkofrekvenčný signál, ktorý prechádza cez kondenzátor C1. Kondenzátor zabraňuje prieniku jednosmernej zložky do zosilňovača z predradeného zariadenia. Kondenzátor C2 spolu s rezistorom R1 tvoria dolno-priepustný filter, ktorý potláča frekvencie vyššie ako 220kHz (zlepšenie stability zosilňovača). Hodnota rezistora R2 definuje vstupnú impedanciu zosilňovača, ktorá je v tomto prípade 47kOhm. Tranzistory T1A a T1B tvoria vstupný diferenciálny zosilňovač. Tranzistor T2 je prúdový zdroj, ktorý túto dvojicu napája konštantným prúdom. Veľkosť prúdu je definovaná červenou LED diódou a rezistorom R4. Rezistor R5 zabezpečuje, aby LED diódou D1 pretekal prúd cca 5mA. Veľkosť prúdu pretekajúceho tranzistormi T1A a T1B je 1,25mA. Na rezistore R3 sa vplyvom pretekajúceho prúdu vytvorí úbytok napätia, ktorý následne budí napäťový zosilňovač, tvorený tranzistorom T3, pracujúcim v triede A. Jeho pracovný bod je nastavený na 10mA rezistorom R8. Tranzistor T4 plní funkciu prúdového zdroja pre T3, a zároveň je jeho dynamickou záťažou. Kondenzátory C3 a C7 tvoria frekvenčnú kompenzáciu a prispievajú k celkovej stabilite zosilňovača. Na reguláciu kľudového prúdu výkonovými tranzistormi T7, T8 sú použité diódy D2 a D3 s tepelnou väzbou na ne (umiestnené na chladiči spolu s T7 a T8). Tranzistory T5 a T6 tvoria budič. Sú budené z napäťového zosilňovača a spolu s koncovými tranzistormi tvoria tzv. Darlingtonovo zapojenie, vyznačujúce sa veľkým prúdovým zosilnením. Emitorové rezistory sú v tomto zosilňovači použité metaloxidové na zaťaženie 2W. Na výstupe zosilňovača je zapojený Boucherotov člen (sériová kombinácia R15 a C8), ktorý zvyšuje stabilitu zosilňovača.

Variant B sa od variantu A líši iba zrkadlovo prevráteným vstupným diferenciálnym zosilňovačom, aby bolo možné v pozíciách T1A, T1B a T2 použiť tranzistory s vodivosťou PNP.

Variant C je totožný s variantom A – vstupný diferenciálny zosilňovač je však osadený dvojicou tranzistorov s vodivosťou NPN v jednom puzdre. Tomu odpovedá aj mierne odlišná DPS. Všetky varianty majú DPS rozmeru 90x80mm.

tranzS_026 ldsound.info (2) tranzS_026 ldsound.info (1)

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 10 – 45000 Гц (-3 дБ)
Выходная мощность 30 Вт/4 Ом
Чувствительность: 360 мВ RMS (30 Вт/4 Ом)
Коэффициент нелинейных искажений: 0,07%
tranzS_026 ldsound.info (4)

В усилителе могут быть использованы следующие компоненты:

T1A, T1B:
– KC 147
– KC (BC) 237 – 239
– BC 157 – 158
– BC 307 – 309
– KC 507 – 509
T2 – T6:
– KC (BC) 635 – 640
– KD (BD) 135 – 140
– KF 506 – 509
– KF 517
– KFY 16 – 18
– KFY 34 – 46
T7 и T8:
– KD 501 – 503
– KD 602 – 607
– 2N2055
– BDY 20 – 22

Автор: nalimko33 (ориигинал статьи)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.